Czytania na poniedziałek, 18 grudnia 2017

więcej
17.12.2017
(Lb 24,2-7.15-17a)Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora;...

Czytania na niedzielę, 17 grudnia 2017

więcej
16.12.2017
III niedziela Adwentu(Iz 61,1-2a.10-11)Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i...

Czytania na sobotę, 16 grudnia 2017

więcej
15.12.2017
(Syr 48,1-4.9-11)Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego...

Czytania na piątek, 15 grudnia 2017

więcej
14.12.2017
(Iz 48,17-19)Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania,...

Czytania na czwartek, 14 grudnia 2017

więcej
13.12.2017
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła(Iz 41,13-20)Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie,...

Czytania na środę, 13 grudnia 2017

więcej
12.12.2017
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy(Iz 40,25-31)Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? - mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? Ten,...

Czytania na wtorek, 12 grudnia 2017

więcej
11.12.2017
(Iz 40,1-11)Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki...

Czytania na poniedziałek, 11 grudnia 2017

więcej
10.12.2017
(Iz 35,1-10)Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą...

Czytania na niedzielę, 10 grudnia 2017

więcej
09.12.2017
II niedziela Adwentu(Iz 40,1-5.9-11)Pocieszcie, pocieszcie mój lud!mówi wasz Bóg.Przemawiajcie do serca Jeruzalemi wołajcie do niego,że czas jego służby się skończył,że nieprawość jego...

Czytania na sobotę, 9 grudnia 2017

więcej
08.12.2017
(Iz 30,19-21.23-26)To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie...

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook